Modyfikacje Hasła

Modyfikacje Hasła


Tu ograniczeniem jest tylko Twoja wyobraźnia i to, jak bardzo skomplikowany system możesz zapamiętać.

Oto niektóre z możliwych i łatwych modyfikacji Twojego hasła:

 • Pierwsze litery łatwego do zapamiętania przez Ciebie zdania (słów piosenki, wiersza, cytatu, ...):
  Być albo nie być
    =
  Banb

 • Przekształcenie znaków wg. własnego wzoru:
  "a = aa", "y = Y", "o = @"
  Być albo nie być
  =
  [email protected]

 • Dodanie zmiennej wartości do utworzonego hasła:
  pierwsze trzy litery adresu strony, np.: gmail
    +
  Banb Twoje hasło
    =
  gmaBanb

  lub
  ostatnie dwie litery adresu strony, np.: gmail
    +
  "_"
    +
  Banb Twoje hasło
    =
  il_Banb

Wymyśl własne modyfikacje, które będą łatwe do zapamiętania przez Ciebie.

Weź pod uwagę, że o modyfikacje typu "l = 1", "a = @", "o = 0" są powszechnie znane i z pewnością brane pod uwagę, przy próbach odgadnięcia Twojego hasła. Tu chodzi o bezpieczeństwo Twoich danych, więc wykaż się kreatywnością ;)Strona ta, powstała w dobrej wierze, ku ogólnemu pożytkowi. Wiedzę tu zdobytą, możesz stostosować tylko na własną odpowiedzialność.

Możesz na własnej stronie zamieścić link do tej strony.
Możesz cytować tą stronę, zamieszczając jednocześnie link zwrotny.© MiloSz 2009 - 2022 r.