Siła Hasła

Siła Hasła


O sile czyli skuteczności hasła decydują:

 • jego długość
  (każdy dodatkowy znak, zwiększa jego użyteczność kilkukrotnie)
 • jego losowość
  (niezgodność ze słownikiem lub znanymi powszechnie wyrażeniami)
 • rodzaj użytych znaków
  (litery, cyfry, znaki specjalne)

Do tego trzeba dodać starania o tajność hasła, dlatego:

Zawsze
 • używaj innego hasła niż loginu,
 • używaj hasła dłuższego niż 8 znaków (zalecane 14),
 • komplikuj hasło, by dla postronnych było "wariackie",
 • używaj nie tylko liter, ale w miarę możliwości cyfr i znaków specjalnych,
 • staraj się raz na jakiś czas zmieniać lub modyfikować swoje hasła.
Nigdy
 • nie zapisuj hasła na karteczce, którą przykleisz do monitora,
 • nie zapisuj haseł w pliku tekstowym "moje hasła" na pulpicie,
 • nie twórz hasła opartego wyłącznie o bliskie Ci słowo ("Kasia" [imię Twojej córki], "04111978" [data Twoich urodzin], ...),
 • nie używaj oczywistych i najłatwiejszych haseł ("qwe", "123456", "zbcdef", ...),
 • nie używaj tego samego hasła w różnych kontach,
 • nie używaj słów ze słownika (jakiegokolwiek języka, włączając w to zapis od tyłu i typowe błędy pisowni),
 • nie ujawniaj hasła lub metody ich tworzenia nikomu,
 • nie podawaj hasła na żądanie serwisu przesłane e-mailem,
 • nie używaj w haśle informacji, które ktoś może się domyśleć lub uzyskać (imię, data, tablice rejestracyjne),
 • nie używaj komputerów nad którymi nie masz kontroli, do zalogowania się gdziekolwiek. Komputerów w kafejkach, na konferencjach, lotniskach, nawet u znajomych, używaj tylko do przeglądania Internetu.


Strona ta, powstała w dobrej wierze, ku ogólnemu pożytkowi. Wiedzę tu zdobytą, możesz stostosować tylko na własną odpowiedzialność.

Możesz na własnej stronie zamieścić link do tej strony.
Możesz cytować tą stronę, zamieszczając jednocześnie link zwrotny.© MiloSz 2009 - 2021 r.